FACT

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Που είμαι?:   Αρχική Σελίδα » Articles » Ανεμοπορία » Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Όπως κάθε οργανωμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός έτσι και η Σχολή Ανεμοπορίας της Αερολέσχης μας διέπεται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο για την εκάστοτε εκπαιδευτική σειρά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ/ΣΠΟΑ). Σε αυτή την ενότητα λοιπόν θα βρείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα που ακολουθεί η σχολή μας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ:

Η Σχολή Ανεμοπορίας διαθέτει σε όλα τα τμήματα προς αξιοποίηση αίθουσα εκπαιδεύσεως εμβαδού περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένη σε θρανία για 20 μαθητές έδρα και κάθισμα για τον εκπαιδευτή. Η αίθουσα βρίσκεται στο Αεραθλητικό Κέντρο Μακεδονίας Θράκης. Πρόκειται για ορθογώνια αίθουσα που διαθέτει παράθυρα, μήκους 10 περίπου μέτρων, τον λευκό πίνακα (για γράψιμο με μαρκαδόρους) στην μία στενή πλευρά και την πόρτα εισόδου στην άλλη το πάτωμα καλύπτεται από πλακάκια και υπάρχει επαρκής ηλεκτρικός φωτισμός με λαμπτήρες φθορίου. Θερμαίνεται τον χειμώνα Τζάκι. Στους τοίχους υπάρχουν Ρosters με εκπαιδευτικά και άλλα αεροπορικά θέματα. Υπάρχει τουαλέτα και υπάλληλος που φροντίζει για την καθαριότητα.

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με:

1. Συσκευή προβολής φωτεινών διαφανειών Οverhead.

2. Συσκευή προβολής εγχρώμων διαφανειών (slides).

3. Συσκευή έγχρωμης τηλεόρασης και video.

4. Πίνακας οργάνων  ανεμοπτέρων με κινούμενες βελόνες.

5. Πραγματικά όργανα ανεμοπτέρων (που έχουν βγει περάν επισκευής) με δυνατότητα επίδειξης του μηχανισμού τους.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ: 

 Βιβλία. Τα βιβλία και λοιπά εκπαιδευτικά υλικά τα οποία δίδονται στους μαθητές για μελέτη, αποτελούνται από:

1. Βιβλίο Γεν. Τεχν. Γνώσεων.

2. Βιβλίο Μετεωρολογίας.

3. Βιβλίο Αεροναυτιλίας.

4. Βιβλίο Νομοθεσία Ι.

5. Βιβλίο Νομοθεσία ΙΙ.

6. Ερωτηματολόγιο εξετάσεων, έκδοση ΥΠΑ/ΣΠΑ.

7. Fight manual Ανεμοπτέρων.

10. Check list.

11. Ανεμοπορικός αναγωγέας.

12. Ρlotter.

13. Αεροπορικός χάρτης.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεμοπτέρων

Πρόγραμμα Αρχικής Εκπαίδευσης:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σύνολο ωρών 15
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι (Βασικές αρχές): 2 ώρες
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Βασικές αρχές): 2 ώρες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γενικές αρχές περί αεροσκαφών,
γνωριμία με το ανεμόπτερο, γενικές αρχές αεροδυναμικής:
6 ώρες
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Βασικές αρχές): 2 ώρες
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ (Βασικές αρχές) : 2 ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 1 ώρα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: Σύνολο ωρών 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ εξοικείωση με το ανεμόπτερο, θέση χειριστού,
ρύθμιση καθίσματος και ποδοστηρίων, επεξήγηση οργάνων, χειριστήρια και δράση τους:
1 ώρα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ θερμικό, δυναμικό, κύμα όρους: 1 ώρα

 

Πρόγραμμα Προαγωγικής Εκπαίδευσης:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σύνολο ωρών 60

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Πτυχία, ατυχήματα, υποχρεώσεις χειριστού, ώρες 3.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙ  ώρες 7.

Γενικοί κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.  Κανόνες πτήσεως όψεως, ώρες 2.

Σήματα κινδύνου. Σήματα κυκλοφορίας και καθοδηγήσεως. Φώτα αεροσκαφών, ώρες 1.

Επίπεδα πλεύσεως αεροσκαφών. Ενέργειες κυβερνήτου πριν από την πτήση, ώρες 1.

Διαδικασίες πτήσεων εξ όψεως. Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών. Σχέδιο πτήσεως. Ρύθμιση υψομέτρων. Αναφορές θέσεων, φρασεολογία, ώρες 2.

Καταστάσεις ανάγκης. Έλεγχος αεροδρομίου, ώρες 1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ώρες 15.

Θεωρία πτήσεως. Περιγραφή του ανεμοπτέρου, αιτιολόγηση της μορφής του. Ισοταχής κατολίσθηση ανεμοπτέρου, απώλεια στηρίξεως, ώρες 2.

Χαρακτηριστικές ταχύτητες ανεμοπτέρου, διάγραμμα επιδόσεων λόγος κατολισθήσεως και βαθμός καθόδου, ώρες 2.

Πηδάλια και λειτουργία τους, ελιγμοί ανεμοπτέρου. Συστήματα υπεραντώσεως και καταστροφής αντώσεως, ώρες 3.

Όργανα. Ταχύμετρο. Υψόμετρο. Ενδείκτης ανόδου. Πυξίδα. Γυροσκοπική πυξίδα, ώρες 2.

Μέθοδοι εκτοξεύσεως ανεμοπτέρων. Αερορυμούλκυση. Ανύψωση με βαρούλκο. Εκτόξευση με ελαστικό. Ρυμούλκηση με αυτοκίνητο, ώρα 1.

Κατασκευαστικά. Πτέρυγες ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές. Σκάφη (ομοίως). Πηδάλια, μοχλοί, συστήματα μετάδοσης κινήσεων, ώρες 2.

Σχέση κέντρου βάρους και κέντρου άντωσης, ζυγοστάθμιση. Περιορισμοί βάρους, ταχυτήτων σε ηρεμία και αναταράξεις. Έγγραφα ανεμοπτέρου, συντήρηση και επιθεώρηση του, ώρες 3.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ώρες 10.

Τοπική μετεωρολογία. Φύση της ατμόσφαιρας. Θερμοκρασία, μέτρησή της, μεταβολή με το ύψος, ημερήσια και ετήσια μεταβολή. Πίεση, μέτρησή της, μεταβολή με το ύψος, μεταβολή στην επιφάνεια ισοβαρείς. Άνεμος, διεύθυνση και ένταση, αίτιο δημιουργίας και γενική διεύθυνση ανέμων,  κοριόλιος επίδραση. Τοπικοί άνεμοι, αύρες, ώρες 3.

Υγρασία, σχετική υγρασία, συμπύκνωση, σημείο δρόσου σημασία της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, εξάτμιση. Θερμικά ανοδικά ρεύματα, κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, αδιαβατική θερμοβαθμίδα, αστάθεια ατμόσφαιρας. Αποτελέσματα αστάθειας, οροφή, σωρητόμορφα νέφη, ώρα 1.

Συμπύκνωση υδρατμών, βροχή, χιόνι. Καταιγίδες, χαλάζι. Παγοποίηση στα αεροσκάφη, ώρα 1.

Δυναμικά ανοδικά ρεύματα, ορεογραφικά φαινόμενα. Κύματα όρους. Είδη νεφών. Ομίχλη, ώρα 1.

Συνοπτική μετεωρολογία. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, κλιματικές ζώνες. Εύκρατη ζώνη, υφέσεις και μέτωπα, γένεση υφέσεων άνεμοι γύρω από υφέσεις και αντικυκλώνες, ώρα 1.

Καιρός στις υφέσεις και τους αντικυκλώνες. Αέριες μάζες, ώρα 1.

Συνοπτικός χάρτης και ανάγνωσή του. Ο καιρός στην Ελλάδα, ώρα 1.

Πρόγνωση καιρού. Υπηρεσίες καιρού για το χειριστή. Πρόγνωση και πληροφορίες. Αναφορές καιρού, ώρα 1.

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ  ώρες 10.

Η γη, μέγιστοι κύκλοι, μικροί κύκλοι, ισημερινός, μεσημβρινοί, πλάτος, μήκος, γήινες συντεταγμένες, ορθοδρομία, λοξοδρομία, ώρες 1.

Χάρτες, προβολές, βασικές ιδιότητες, κλίμακα χάρτου. Γνωμονικός χάρτης, χάρτης Lambert, μερκατορικός χάρτης, ώρες 1.

Επίδραση ανέμου, τρίγωνο ταχυτήτων, χρήση αναγωγέα και γραφικής μεθόδου για επίλυση προβλημάτων τριγώνου ταχυτήτων, ώρες 2.

Χάραξη ιχνών πάνω στο χάρτη, σύμβολα χαρτών ICAO, προβλήματα αποστάσεων και χρόνου και επίλυσή τους με τον αναγωγέα, ώρες 2.

Πυξίδα και μαγνητισμός, ώρα 1.

Αληθής, μαγνητικός βορράς, βορράς πυξίδας, απόκλιση, παρεκτροπή, ώρα 1.

Σφάλματα στροφών και επιταχύνσεων πυξίδας. Προβλήματα σε πορείες και σφάλματα πυξίδας, ώρα 1.

Λειτουργία και σφάλματα βαρομετρικών οργάνων πλεύσεως, ώρα 1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ώρες 12.

Ανεμόπτερο σε ευθεία και ισοταχή κατολίσθηση. Στροφές, εσολίσθηση, εξολίσθηση, ώρες 2.

Απογείωση, προσγείωση, κύκλος αεροδρομίου. Ανύψωση, τεχνική της χρησιμοποιούμενης μεθόδου, ώρες 3.

Απώλεια στηρίξεως. Αερόφρενα, αντισταθμιστικά. Πλαγιολίσθηση. Προσγείωση με πλάγιο άνεμο, ώρες 3.

Τεχνική πτήσεως σε θερμικό. Τεχνική πτήσεως σε δυναμικό. Ασκήσεις ακριβείας, ώρες 2.

Διαδικασίες ανάγκης. Κανονισμός ανεμοπορίας, ώρες 2.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ώρες 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Σύνολο ωρών 3.

Χρήση ζωνών ασφαλείας, ασφάλεια καλύπτρας και μηχανισμός απόρριψης. Διαδικασία επιθεώρησης προ πτήσεων, μετακίνηση και ασφάλιση ανεμοπτέρου στο έδαφος. Εκτίμηση στάσης του ανεμοπτέρου με βάση την καλύπτρα και τον πίνακα οργάνων.

 

Πρακτική Εκπαίδευση Αέρος:

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 • Τουλάχιστον 40 πτήσεις συγκυβερνήσεως με διθέσιο ανεμόπτερο διπλού χειρισμού, συνολικής διάρκειας 4 ωρών.

 • Τουλάχιστον 20 πτήσεις Solo σε διθέσιο ή μονοθέσιο ανεμόπτερο, συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ:

Πτήσεις συγκυβέρνησης σε διθέσια ανεμόπτερα με διπλά χειριστήρια:

 • Ζωτικές ενέργειες προ απογειώσεως.

 • Άξονες, ενέργεια πηδαλίων.

 • Ευθεία, τήρηση ταχύτητας, αντιστάθμιση.

 • Στροφή, έσω - εξολίσθηση.

 • Στροφές μικρής και μεσαίας κλίσεως.

 • Duch-roll.

 • Παρατεταμένη ενέργεια πηδαλίου.

 • Απογείωση.

 • Απογείωση με ΜΕΑ.

 • Φάση περιστροφής.

 • Φάση ανόδου.

 • Φάση απαγκίστρωσης.

 • Σήματα κατά την άνοδο.

 • Απογείωση με πλάγιο άνεμο.

 • Απογείωση με αναταράξεις.

 • Αερορυμούλκηση.

 • Ευθεία αερορυμούλκηση.

 • Αερορυμούλκηση σε στροφή.

 • Αλλαγή θέσεων.

 • Κύκλος περί το απόρρευμα.

 • Αερορυμούλκηση με πλάγιο άνεμο.

 • Αερορυμούλκηση με αναταράξεις.

 • Κλειστές στροφές.

 • Κύκλος προσγειώσεως.

 • Ευθεία τελικού σκέλους.

 • Χρήση αερόφρενων.

 • Τροχοδρόμηση.

 • Απογείωση.

 • Προσγείωση.

 • Προσγείωση με πλάγιο άνεμο.

 • Προσγείωση με ριπαίο άνεμο.

 • Προσγείωση ακριβείας.

 • Πλαγιολίσθηση.

 • Προσγείωση χωρίς αερόφρενα.

 • Προσγείωση με ανοιχτά αερόφρενα.

 • Απώλεια στηρίξεως.

 • Απώλεια σε άνοδο.

 • Απώλεια σε στροφή.

 • Περιδίνηση (επίδειξη εισόδου).

 • Διαδικασίες ανάγκης.

 • Πτήση χωρίς όργανα.

 • Απαγκίστρωση στη απογείωση.

 • Απαγκίστρωση στην πρώτη στροφή (αερορυμούλκηση μόνο).

 • Ασκήσεις ακριβείας.

 • Σαντέλα.

 • Νωχέλες 8.

 • Ανεμοπορικές τεχνικές.

 • Τεχνική θερμικού.

 • Τεχνική δυναμικού.

 • Τεχνική κύματος.

Πτήσεις solo σε διθέσιο ή μονοθέσιο ανεμόπτερο.

Πτήσεις συγκυβέρνησης (έλεγχος προόδου μαθητή σε στάδιο solo).

 

 

 

Σχολή Χειριστών ΜΕΑ:

Πρόγραμμα Προαγωγικής Εκπαίδευσης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύνολο ωρών 2.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΕΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Τεχνική απογειώσεως με ΜΕΑ. Διαδικασίες ανάγκης. Σήματα Κανονισμός ανεμοπορίας, ώρες 2.

 

Πρακτική Εκπαίδευση:

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • Τουλάχιστον 10 έλξεις επιτηρούμενες από εκπαιδευτή.

 • Τουλάχιστον 5 έλξεις μόνος χωρίς επιτήρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έλξεις επιτηρούμενες από εκπαιδευτή.

 • Απογείωση με άνεμο στον διάδρομο.

 • Απογείωση με πλάγιο άνεμο.

 • Διαδικασίες ανάγκης.

 • Σήματα επικοινωνίας ανεμοπτέρου - χειριστού ΜΕΑ.

 • Κοπή συρματοσχοίνου.

 • Πρόωρη απαγκίστρωση ανεμοπτέρου.

 • Κράτηση κινητήρα ΜΕΑ.

Έλξεις μόνος χωρίς επιτήρηση.

Η Σχολή Ανεμοπορίας της Αερολέσχης Έδεσσας ακολουθεί την τυποποιημένη εκπ/ση όπως φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα (Τεχνικό εγχειρίδιο Εκτόξευσης Ανεμοπτέρων με Βίντς).

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Σχολή Χειριστών Ιδιωτικών Ανεμοπτέρων:

Η ικανότητα κάθε μαθητευόμενου παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή του και σημειώνεται στην κάρτα προόδου του μαθητού. Για τα μέρη της αρχικής - θεωρητικής εκπαίδευσης οι μαθητές θεωρείται ότι έχουν περάσει επιτυχώς το κάθε στάδιο εφόσον εξεταστούν προφορικά από τον εκπαιδευτή της σχολής και κατέχουν τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων γνώσεων. Ο εξεταστής της σχολής οφείλει να ενημερώνει και τα μητρώα των μαθητών. Για κάθε άσκηση του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης αέρος, όταν ο εκπαιδευτής αέρος βεβαιωθεί ότι μαθητής επιδεικνύει την απαιτούμενη ικανότητα μέσα στα προκαθορισμένα όρια, καταχωρεί στην κάρτα του μαθητή την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου της εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτής οφείλει να αναφέρει στον αρχιεκπαιδευτή ή στον Διευθυντή Σχολής μαθητές που παρουσιάζουν:

 • Μεγάλη βραδύτητα προόδου.

 • Μειωμένη κρίση.

 • Αστάθεια στην απόδοσή τους.

Ο Διευθυντή Σχολής αποφασίζει εάν οι μαθητές αυτοί χρειάζονται κάποια ειδικότερη αντιμετώπιση και φροντίζει σχετικά.

 

Πρώτη πτήση Solo:

Για να πετάξει ένας μαθητής πρώτη φορά Solo πρέπει να έχει:

 • Ολοκληρώσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευσή του.

 • Ολοκληρώσει με επιτυχία, όλες τις ασκήσεις της πρακτικής εκπαίδευσης αέρος.

 • Άδεια μαθητευομένου και πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

Ο εκπαιδευτής αέρος εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να καθυστερήσει τις solo πτήσεις του εκπαιδευόμενου έως ότου πιστεύει ότι αυτός είναι έτοιμος να περάσει στη συγκεκριμένη φάση της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να γράψει "κατάλληλος για SOLO πτήσεις" και να υπογράψει στην άδεια του μαθητευόμενου ανεμοπόρου όταν νομίζει ότι μπορεί αυτός να περάσει στη συγκεκριμένη φάση της εκπαίδευσης.

 

Περάτωση εκπαίδευσης:

Όταν ο Διευθυντής Σχολής κρίνει ότι ο μαθητής είναι έτοιμος, αφού έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, εκδίδει την σχετική βεβαίωση περάτωσης πρακτικής εκπαίδευσης αέρος προς την ΥΠΑ και την υπογράφει. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος ανεμοπόρος δίνει γραπτή και πρακτική εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου χειριστή ιδιωτικών ανεμοπτέρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Β.Δ. 636/72 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 115/96.

 

Σημείωση

Η Σχολή προβλέπει εξετάσεις επί της ύλης που διδάχθηκε στην εκπαίδευση εδάφους και τελική εξέταση επί των ασκήσεων εκπαίδευσης αέρος πριν τη χορήγηση βεβαίωσης εκπαίδευσης για συμμετοχή του υποψηφίου σε εξετάσεις της ΥΠΑ όπως αναλυτικά προβλέπεται στο κεφάλαιο ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ:

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων της αρχικής εκπαιδεύσεως εδάφους δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών. Μέγιστος αριθμός δικαιολογημένων απουσιών 20 ανά μαθητή. Τα μαθήματα που χάνει ο μαθητής κατά την απουσία του συμπληρώνει υποχρεωτικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εάν οι απουσίες είναι όλες σε ένα μάθημα και καλύπτουν το σύνολο των ωρών του μαθήματος, ο μαθητής χάνει την εκπαιδευτική σειρά και παρακολουθεί το συγκεκριμένο μάθημα στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες επισείουν ποινή διαγραφής από την σχολή του μαθητού χωρίς το δικαίωμα καμίας απαίτησης (Οικονομικής, Αστικής κ.τ.λ.) από την σχολή. Αυτό γίνεται μετά από αίτημα του εκπαιδευτή εδάφους προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ:

Μαθητής θεωρείται ότι τελείωσε με επιτυχία την πτητική του εκπαίδευση εφ' όσον αυτός κριθεί:

α. Ικανός να πετάξει ΜΟΝΟΣ μέσα στις προβλεπόμενες από το αναλυτικό πρόγραμμα ώρες πτήσεων.

β. Επιτύχει στην τελική εξέταση πτήσης όψεως μετά την κάλυψη των προβλεπομένων ωρών.

Αναλόγως των ικανοτήτων κάθε μαθητού και της εξασφάλισης των απαραίτητων προϋποθέσεων, εξασφαλίζεται άδεια μαθητευομένου κ.τ.λ. για πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος μαθητής δεν καταστεί ικανός να ιπταθεί ΜΟΝΟΣ μετά από 30 πτήσεις συγκυβέρνησης συνολικής διάρκειας 3 ωρών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα αέρος, αυτός μπορεί να ζητήσει να ιπταθεί πτήση κρίσης με τον Διευθυντή της σχολής ή κωλυομένου αυτού του αρχιεκπαιδευτού, ή άλλου εκπαιδευτού πτήσεων που θα οριστεί ειδικά για την εξέταση αυτή και ο οποίος κατά την κρίση του μπορεί να παρατείνει την εκπαίδευση του μαθητού το μέγιστο κατά 20 πτήσεις συνολικής διάρκειας 1 ώρας ή και εισηγηθεί στο Δ.Σ. την διακοπή της εκπαίδευσής του.

Αν και μετά την κάλυψη της παραπάνω παράτασης ο μαθητής δεν μπορέσει να πετάξει ΜΟΝΟΣ είναι υποψήφιος απόρριψης και παραπέμπεται στο εκπαιδευτικό Συμβούλιο το οποίο πρέπει να αποφασίσει τελικά για τα περαιτέρω.

Μαθητές που απουσιάζουν από προγραμματισμένη εκπαίδευση αέρος αδικαιολόγητα την πρώτη φορά υφίστανται γραπτή επίπληξη, σε περίπτωση Δε επανάληψης χρεώνονται κανονικά την ώρα.

Συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες επισείουν ποινή διακοπής των πτήσεων κατά την διάρκεια της οποίας οι ώρες βάσει του εκπονηθέντος προγράμματος χρεώνονται κανονικά στον μαθητή, ή ης διαγραφής από την σχολή του μαθητού χωρίς το δικαίωμα καμίας απαίτησής του (Οικονομικής, Αστικής κ.τ.λ.).

Αυτό γίνεται μετά από αίτημα του εκπαιδευτή πτήσεων προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Βαθμολογικό σύστημα της σχολής ορίζεται η ποσοστιαία διαβάθμιση βαθμολογίας με άριστα το 100% και βάση το 75%.

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται ως ακολούθως:

 • Άριστα, 95%-100%.

 • Πολύ καλά, 80%-94%.

 • Καλά, 71%-79%.

 • Αποτυχών, 0%-70%.

Συνολική βαθμολογία του μαθητού είναι το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας του στα μαθήματα εδάφους συνολικά και του μέσου όρου της βαθμολογίας του στις εκπαιδευτικές πτήσεις αξιολόγησης και του τελικού σταδίου διαιρουμένου δια δύο.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:

Η Σχολή σε τακτά διαστήματα διενεργεί εξετάσεις για την διαπίστωση της προόδου των μαθητών και την ικανότητα αφομοίωσης από αυτούς της διδακτέας ύλης.

Οι μαθητές βαθμολογούνται για την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή τους στα μαθήματα εδάφους.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων εδάφους γίνονται μέσω ερωτηματολογίου πολλαπλών απαντήσεων (Μultiple Choice) τα οποία προετοιμάζονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτές εδάφους ή ζητείται η ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων θεμάτων ή ζητείται η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Συνεργασία των μαθητών απαγορεύεται στην διάρκεια των εξετάσεων καθώς και η χρήση βοηθημάτων άλλων από αυτά που θα ορίσει ο αρμόδιος εξεταστής καθώς και η αντιγραφή.

Παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται τον μηδενισμό του μαθητού και αναφορά του γεγονότος στον Αρχιεκπαιδευτή από τον αρμόδιο εξεταστή. Επανάληψη του φαινομένου συνεπάγεται την παραπομπή του μαθητή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της σχολής με το ερώτημα της Αποβολής του από την Σχολή.

Οι εξετάσεις - πτήσεις αξιολόγησης αέρος προβλέπονται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν προφορική και πρακτική εξάσκηση στα προβλεπόμενα θέματα.

Εάν ο εκπαιδευόμενος αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις (δηλ. σε εξέταση και μετά την επαναληπτική εκπαίδευση) μαθήματος εδάφους ή περισσοτέρων μαθημάτων με ποσοστό κάτω του 60% και τις δύο φορές παραπέμπεται στο εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής με το ερώτημα της Αποβολής του από την Σχολή, άλλως χάνει την εκπαιδευτική του σειρά και παρακολουθεί εκ νέου τα μαθήματα εδάφους στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά, εφ όσον το επιθυμεί επιβαρυνόμενος εκ νέου το κόστος της εκπαιδεύσεως αυτής.

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από εξετάσεις, εξετάζονται άλλη μέρα με φροντίδα του εκπαιδευτή εδάφους.

 

   

 

36 years selflessly devoted in the dissemination of Gliding in Greece