FACT

Η σχολή

Που είμαι?:   Αρχική Σελίδα » Articles » Ανεμοπορία » Η σχολή

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε όλο τον Κανονισμό λειτουργίας της Σχολής Ανεμοπορίας του Ανεμοπορικού Κέντρου μας, την Οργανωση την Διοίκηση και τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του.

Η Σχολή Ανεμοπορίας της Αερολέσχης ΄Εδεσσας, έλαβε άδεια λειτουργίας το 1979, μεε την Αρ. Δ1/Γ/23879/5354/15-6-1979 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επιπλέον, με την Α.Π. Δ2/Δ/27888/8101/25-7-2005 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας της, αφού εναρμονίστηκαν οι κανονισμοί της με τους νέους κανονισμούς JAR.

 

Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αέρος-εδάφους για την απόκτηση από τους μαθητές της, πτυχίου χειριστού ιδιωτικών ανεμοπτέρων αφού περάσουν τις εξετάσεις αέρος εδάφους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρμοδιότητες - Καθήκοντα - Συμβούλια


Σύνθεση Προσωπικού:

 Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τους παρακάτω:

1.    Διευθυντής Σχολής.

2.    Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών.

3.    Χειριστές ΜΕΑ - Ρυμουλκοί.

4.    Τεχνικό προσωπικό.

5.    Διοικητικό προσωπικό.

Επιπλέον, στα πλαίσια της Σχολής, λειτουργούν το Εκπαιδευτικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Διευθυντής Σχολής:

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διευθυντού Σχολής έχουν ως εξής:

 • Εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις, περί Διοικητικού και πειθαρχικού Δικαίου, Αεραθλητισμού, εκπαίδευσης και διοικητικής μέριμνας, διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και κανονισμών, οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 • Εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Σχολής πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον και πάντα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τους διεθνείς κανονισμούς και διαδικασίες της ΥΠΑ.

 • Επιτηρεί τις εκπαιδευτικές σειρές και επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο.

 • Προβλέπει και φροντίζει την προμήθεια της Σχολής με τα απαραίτητα υλικά, μέσα και εξοπλισμό για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης.

 • Εξασφαλίζει την ενημέρωση του προσωπικού και των μαθητών για την τήρηση των νόμων, κανονισμών και ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα καθήκοντα τους.

 

Εκπαιδευτές και Βοηθοί εκπαιδευτών:

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών έχουν ως εξής:

 • Παρακολουθούν και κατευθύνουν την εκπαίδευση τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα.

 • Έχουν την ευθύνη της σωστής τήρησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 • Προετοιμάζουν, ενημερώνουν, παρακολουθούν τους εκπαιδευόμενους ανεμοπόρους και φροντίζουν για την ασφάλειά τους.

 • Παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς τους φακέλλους.

 • Συντάσσουν εκθέσεις προόδου της κάθε σειράς και ενημερώνουν τον Διευθυντή της Σχολής.

 • Εισηγούνται στο Διευθυντή τυχόν κυρώσεις σε παραβάτες του Κανονισμού της Σχολής.

 • Οι εκπαιδευτές αέρος ειδικά ευθύνονται για κάθε ανωμαλία που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πτήσεων, για οποιοδήποτε μαθητή, αν εκτελούν καθήκοντα Εκπαιδευτού ημέρας, ή για τον μαθητή, αν εκτελούν απλώς καθήκοντα εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν μόνο κατόπιν υποδείξεων και εντολών τους.

 

Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες αρχιεκπαιδευτού:

 • Αναπληρώνει τον Διευθυντή Σχολής όταν απουσιάζει.

 • Διευθύνει και παρακολουθεί την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση της Σχολής και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Διευθυντή Σχολής για την οργάνωση, επίβλεψη και συντονισμό των ενεργειών για την εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδεύσεως.

 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Σχολής με τα αναγκαία για την εκτέλεση των πτήσεων υλικά και εισηγείται στο Διευθυντή Σχολής για την προμήθεια πτητικού και εκπαιδευτικού υλικού, για βελτίωση του υφισταμένου ή επαύξηση αυτού.

 • Βεβαιώνεται για την καλή συντήρηση του πτητικού και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού.

 • Καταρτίζει τα δεκαπενθήμερα ή μηνιαία προγράμματα πτήσεων.

 • Παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής εκπαιδεύσεως, με προσωπικό έλεγχο, εκπαιδευτών και μαθητών. Ελέγχει τις καρτέλες προόδου μαθητών, τόσο για την ορθότητα της ενημερώσεώς των, όσο και για αυτά που αναγράφονται εκεί για τους μαθητές και εισηγείται στο Διευθυντή Σχολής τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τυχόν παρουσιαζόμενες ανωμαλίες κατά την εκπαίδευση.

 • Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.

 

Χειριστές ΜΕΑ - Ρυμουλκοί:

Οι χειριστές ΜΕΑ - ρυμουλκοί έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Εφαρμόζουν με ακρίβεια το πρόγραμμα της Σχολής.

 • Συμπληρώνουν, πριν από την έναρξη των πτήσεων και μετά το τέλος τους, τα προβλεπόμενα βιβλία και μητρώα μηχανών εκτοξεύσεως ανεμοπτέρων (ΜΕΑ) ή των αεροπλάνων.

 • Φροντίζουν για και επιβλέπουν τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των ΜΕΑ ή των αεροπλάνων.

 • Είναι υπεύθυνοι απέναντι στο εκπαιδευτή ημέρας για την τήρηση του ισχύοντος Κανονισμού.

 • Ενεργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του αεροδρομίου όπου διεξάγονται οι πτήσεις.

 • Ακολουθούν τις εντολές των εκπαιδευτών ανεμοπτέρων.

 

Τεχνικό Προσωπικό:

Ο υπεύθυνος μηχανικός έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Διευθυντή Σχολής και τον Εφόρο Ανεμοπορίας.

 • Εκτελεί τον κύκλο συντηρήσεως και επιθεωρήσεως των ανεμοπτέρων και λοιπού πτητικού υλικού της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισμούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ και υλοποιεί τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.

 • Αποκαθιστά οποιαδήποτε ανωμαλία που θα αναγραφεί στο φύλλο παρατηρήσεων ανεμοπτέρου ή αεροπλάνου μετά το τέλος της πτήσεως.

 • Παρακολουθεί και βοηθάει το έργο της εκάστοτε πραγματοποιούμενης μείζονος ή γενικής επισκευής των ανεμοπτέρων και αεροπλάνων της Σχολής και βεβαιώνεται ότι αυτή πραγματοποιείται με βάση το οικείο εγχειρίδιο συντηρήσεως και των τεχνικών οδηγιών που ισχύουν από το εργοστάσιο κατασκευής και την ΥΠΑ.

 • Εισηγείται έγκαιρα στον αρχιεκπαιδευτή τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά τεχνικά μέσα, για την έγκαιρη λήψη μέτρων.

 • Είναι υπεύθυνος για την κανονική αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση του τεχνικού υλικού της Σχολής.

 • Φυλάσσει και μεριμνά για την ενημέρωση των βιβλίων και μητρώων των ανεμοπτέρων, αεροπλάνων και ΜΕΑ. Επίσης συντάσσει τις καταστάσεις της ημερήσιας επιθεωρήσεως αυτών.

 • Εισηγείται, μέσω του αρχιεκπαιδευτή στον Διευθυντή Σχολής, την έκδοση απαραίτητων διαταγών, βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και ειδικών οδηγιών που ισχύουν, με σκοπό να επιτευχθεί υψηλός βαθμός συντήρησης του υλικού της Σχολής.

 

Διοικητικό Προσωπικό:

Το διοικητικό προσωπικό έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Τήρηση των μητρώων μαθητών και υλικού καθώς και άλλων αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Σχολής.

 • Γραμματειακή υποστήριξη της Σχολής.

   

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο:

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) συγκαλείται για να ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:

 • Την οριστική σύνθεση των εκπαιδευτικών σειρών μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σχολής σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής.

 • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δραστηριότητας της Σχολής, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ της ΑΛΕΔ.

 • Εισήγηση τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και αλλαγών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Καθορισμός των υλικών που απαιτούνται πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες.

 • Επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων της Σχολής.

 • Απομάκρυνση κάποιου μαθητή λόγω ανεπάρκειας ή κακής αποδόσεως γενικότερα.

 • Κάθε άλλο θέμα που, κατά την κρίση του Διευθυντή Σχολής, χρειάζεται συλλογική απόφαση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Εγγραφή Μαθητών:

Αιτήσεις για εγγραφή σε μία Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων της ΑΛΕΔ, γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος.

 • Το ΔΣ της ΑΛΕΔ, σε τακτική του συνεδρίαση, όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει την συγκρότηση νέας Εκπαιδευτικής Σειράς και το κλείσιμο της προηγούμενης.

 • Οι αιτήσεις παραπέμπονται στον Διευθυντή Σχολής ο οποίος εισηγείται αντίστοιχα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει την οριστική σύνθεση των Εκπαιδευτικών Σειρών.

 • Η απόφαση με την οριστική σύνθεση της Εκπαιδευτικής Σειράς, ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους τηλεφωνικά και ταχυδρομικά μαζί με το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης και μία πρόσκληση για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών.

 • Οι αιτήσεις - εγγραφές των ενδιαφερομένων για όλες τις υπόλοιπες Σχολές γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος.

 • Ο Διευθυντής Σχολής εισηγείται στο ΔΣ σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής.

 • Το ΔΣ της ΑΛΕΔ σε τακτική του συνεδρίαση, εξετάζει τις υπάρχουσες αιτήσεις και αποφασίζει για την έγκρισή τους ή όχι.

 • Οι εγκεκριμένες αιτήσεις παραπέμπονται στον Διευθυντή Σχολής για εκπαίδευση των μαθητευομένων.

 

Προσόντα Μαθητών:

Τα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή μαθητού σε κάθε σχολή είναι:

Σχολή χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων:

 • Ηλικία 16 ετών.

 • Άδεια μαθητευομένου χειριστού ανεμοπτέρων.

 • Συγκατάθεση κηδεμόνα για τους κάτω των 21 ετών.

 

Σχολή χειριστών ΜΕΑ:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτων (κατηγορία Β) τουλάχιστον.

 

Σχολή εκπαιδευτών ανεμοπορίας:

 • Ηλικία 21 ετών.

 • Πτυχίο χειριστού ιδιωτικών ανεμοπτέρων, με πτητική εμπειρία όχι μικρότερη των 60 πτήσεων, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών ως κυβερνήτης, σε ανεμόπτερα.

 

Υποχρεώσεις Μαθητών:

Όλοι οι μαθητές της Σχολής υποχρεούνται να:

 • Ακολουθούν και εφαρμόζουν με ακρίβεια τον παρόντα κανονισμό και τα προγράμματα εκπαιδεύσεως της Σχολής και να τηρούν πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς της ΥΠΑ, καθώς και τις ειδικές εντολές των αεροδρομίων τα οποία χρησιμοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους.

 • Εκτελούν πρόθυμα τις εντολές των εκπαιδευτών τους και γενικότερα της Διευθύνσεως της Σχολής.

 • Συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και ήθος και να σέβονται τις υποδείξεις των πιο πεπειραμένων ανεμοπόρων.

 • Χρησιμοποιούν με προσοχή και διαφυλάττουν το υλικό της Σχολής και να συντείνουν στην συντήρησή του αναφέροντας αμέσως κάθε φθορά που παρατηρούν.

 • Μην εγκαταλείπουν το πεδίο πτήσεων χωρίς άδεια από τους εκπαιδευτές τους.

 • Ακολουθούν πιστά τους όρους ισχύος του Πιστοποιητικού Υγείας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών καθώς και οινοπνεύματος, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την φυσική τους κατάσταση, καθώς και να ενημερώνουν τον εκπαιδευτή τους και να απέχουν από πτήσεις σε περιπτώσεις προσωρινής αδιαθεσίας.

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Προγραμματισμός Εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων, γίνεται ομαδικά με την ένταξη του μαθητευομένου σε μία Εκπαιδευτική Σειρά και σύμφωνα με το πρόγραμμά της. Η εκπαίδευση των υπολοίπων Σχολών, γίνεται ατομικά για κάθε εκπαιδευόμενο σύμφωνα με τις δυνατότητες της Σχολής και με την εποπτεία του Διευθυντή Σχολής και του αρχιεκπαιδευτή.

 

Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων:

Για την συγκρότηση μίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων:

 • Ο Διευθυντής Σχολής καταρτίζει καταλόγους Εκπαιδευτών (αέρος - εδάφους) και βοηθών εκπαιδευτών που έχουν δικαίωμα για εκπαίδευση.

 • Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει ποιοί μαθητές θα συμμετάσχουν και καταρτίζει το πρόγραμμα πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων.

Η απόφαση για την συγκρότηση μίας Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων περιλαμβάνει:

 • Κατάλογο των μαθητών με τα πλήρη στοιχεία τους, συνοδευόμενο από όλα τα αναγκαία έγγραφα.

 • Κατάλογο εκπαιδευτών αέρος και εδάφους που θα χρησιμοποιηθούν.

 • Το πρόγραμμα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης (αρχικής και προαγωγικής).

Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την έγκριση της Εκπαιδευτικής Σειράς από την ΥΠΑ. Στους μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία κάποιο στάδιο (πρακτικής ή θεωρητικής) εκπαίδευσης χορηγείται από την Σχολή έγγραφος βεβαίωση με την οποία είναι δυνατή η συμμετοχή του μαθητευομένου στις ανάλογες εξετάσεις της ΥΠΑ ή η απονομή ειδικότητας ή πτυχίου.

 

Υλοποίηση Εκπαίδευσης - Ανάθεση Καθηκόντων:

Η ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτές ανεμοπτέρου (αέρος - εδάφους) και σε βοηθούς εκπαιδευτές που έχουν δικαίωμα για εκπαίδευση, γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Σχολής που υλοποιείται με κατάλογο που περιλαμβάνεται στην συγκρότηση της Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο παραπάνω κατάλογος κοινοποιείται στην ΥΠΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Εκπαιδευτικής Σειράς προς έγκριση. Αλλαγές επιτρέπονται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ. Η ανάθεση καθηκόντων σε χειριστές ΜΕΑ ή ρυμουλκούς της Σχολής, γίνεται κατά την κρίση του Διευθυντού Σχολής σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση κάποιου μαθητή σε μία από τις υπόλοιπες Σχολές χειριστών, με απόφαση του Διευθυντού Σχολής γίνεται ανάθεση καθηκόντων εκπαιδευτού αέρος και εδάφους σε συγκεκριμένους εκπαιδευτές ή χειριστές ΜΕΑ που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Άσκηση Διοίκησης στο Πεδίο Πτήσεων

Πτήσεις Σχολής:

Οι πτήσεις της Σχολής χειριστών ιδιωτικών ανεμοπτέρων γίνονται μόνον και εφ' όσον στο πεδίο πτήσεων παρίσταται προσωπικά ο Εκπαιδευτής Ημέρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ειδοποιείται ο Διευθυντής ή ο αρχιεκπαιδευτής οι οποίοι και ορίζουν τον αντικαταστάτη του. Ενέργειες για την προετοιμασία των πτήσεων της Σχολής επιτρέπονται εφ' όσον παρίσταται και επιβλέπει κάποιος εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή. Πτήσεις των μαθητευομένων των υπολοίπων Σχολών, ή Solo μαθητών, χωρίς την παρουσία του ορισμένου εκπαιδευτού, επιτρέπονται μόνον εφ' όσον ο εκπαιδευτής έχει δώσει έγγραφη άδεια ή εξουσιοδότηση.

 

Πρόγραμμα Εκπαιδευτών και Χειριστών ΜΕΑ - Ρυμουλκών:

Από τον Διευθυντή Σχολής, καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαιδευτών και χειριστών ΜΕΑ - ρυμουλκών, το οποίο αναρτάται στον Πίνακα ανακοινώσεων του Αεραθλητικού Κέντρου Μακεδονίας Θράκης και αποστέλλεται στους προσωπικά εμπλεκόμενους εκπαιδευτές και χειριστές ΜΕΑ - ρυμουλκούς. Στο πρόγραμμα ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Ημέρας. Αλλαγές επιτρέπονται, για λόγους ανωτέρας βίας, με έγκριση του Διευθυντή ή του αρχιεκπαιδευτή.

 

Εκπαιδευτής Ημέρας:

 • Ο Εκπαιδευτής Ημέρας έχει τη γενική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Σχολής και εκπροσωπεί το Συμβούλιο της ΑΛΕΔ και τον Διευθυντή Σχολής κατά την ημέρα της Υπηρεσίας του. Μπορεί να αρχίζει ή να σταματά τις πτήσεις της Σχολής και να χρησιμοποιεί τους χειριστές ΜΕΑ - ρυμουλκούς, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές κατά την κρίση του.

 • Ο Εκπαιδευτής Ημέρας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων του Κράτους καθώς και για την εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών της Λέσχης. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα κάθε πτήσεως που γίνεται στα πλαίσια της Σχολής, όσον αφορά την ισχύ πτυχίων, πιστοποιητικών και ύπαρξη συγκαταθέσεων κηδεμόνος, καθώς και για τον έλεγχο των πλοϊμοτήτων των αεροσκαφών που θα πετάξουν.

 • Ο Εκπαιδευτής Ημέρας μπορεί να χρησιμοποιεί άλλους εκπαιδευτές ή όργανα της Λέσχης σαν βοηθούς του, αλλά η τελική ευθύνη για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνει πάντα τον ίδιο.

 • Έχει μαζί του τις ισχύουσες Διαταγές Πτήσεων και τα Πρακτικά Συμφωνιών με την ΠΑ. Διασφαλίζει ήπια τα δικαιώματα της ΑΛΕΔ..

 • Ελέγχει τις αντίστοιχες καταστάσεις της Λέσχης και μεριμνά για την ενημέρωση των μαθητών που οφείλουν χρήματα στην Λέσχη, απαγορεύοντάς τους να πετάξουν αν ξεπερνούν το εκάστοτε ισχύον όριο.

 • Ελέγχει προσωπικά κατά πόσον οι μαθητές σταδίου Solo είναι προετοιμασμένοι για πτήση με τις συνθήκες τις συγκεκριμένης ημέρας. Αν οι μετεωρολογικές συνθήκες το επιβάλουν, φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή προσγείωση του μαθητού.

 • Δεν εγκαταλείπει το πεδίο πτήσεων, παρά μόνο αν παραδώσει την θέση του σε άλλον ισότιμο εκπαιδευτή, και η ώρα της αλλαγής δηλωθεί ενυπόγραφα από τους δύο εκπαιδευτές στην κατάσταση πτήσεων.

Εξοπλισμός: Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Σχολής, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΑΛΕΔ ή είναι νόμιμα μισθωμένος. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός της Σχολής αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Τεχνικής Εκμετάλλευσης.

 

Ανεμόπτερα:

Τα ανεμόπτερα που χρησιμοποιούνται από τη Σχολή πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Να είναι πτητικώς ικανά και να συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και της ΥΠΑ.

 • Να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης.

 • Να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης και ενεργειών αποφυγής περιδίνησης.

 • Να είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα όργανα:

 1. Δείκτη ταχύτητος αέρος

 2. Ρυθμιζόμενο υψόμετρο

 3. Μαγνητική πυξίδα

 4. Δείκτη ανόδου - καθόδου

 5. Δείκτη ολίσθησης

Τα ανεμόπτερα που χρησιμοποιούνται σε εκπαίδευση με εκπαιδευτή πρέπει να είναι διπλού χειρισμού και τα όργανα τους να είναι εξίσου προσιτά ήτοι: ευδιάκριτα και ευανάγνωστα από τη θέση του εκπαιδευτή και του μαθητή ή να είναι διπλά.

 

Μηχανές Εκτοξεύσεως Ανεμοπτέρων:

Οι μηχανές εκτόξευσης ανεμοπτέρων (ΜΕΑ) που χρησιμοποιούνται από τη Σχολή πρέπει να έχουν επαρκή ανυψωτική ικανότητα και μήκος συρματόσχοινου, για να εκτοξεύουν με ασφάλεια το ανεμόπτερο τουλάχιστον σε ύψος που του επιτρέπει ασφαλή εκτέλεση κύκλου αεροδρομίου, υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό κοπής του συρματόσχοινου σε περίπτωση ανάγκης ή το προσωπικό πρέπει να έχει άλλη δυνατότητα κοπής του συρματόσχοινου. Οι χειριστές ΜΕΑ πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στην χρήση του μηχανήματος και στα μέτρα ασφαλείας αυτού.

Αεροπλάνα:

Τα αεροπλάνα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από τη Σχολή για ρυμούλκηση ανεμοπτέρων πρέπει πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Να είναι πτητικώς ικανά και εγκεκριμένα για ρυμουλκήσεις ανεμοπτέρων.

 • Να είναι προσαρμοσμένα για ρυμουλκήσεις ανεμοπτέρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσεως.

 • Να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα για να μπορεί ο χειριστής να διατηρεί το επιθυμητό ίχνος πτήσης και να εκτελεί τους απαιτούμενους ελιγμούς.

 • Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο πομποδέκτη \/ΗF. Να φέρουν ερωτο-αποκριτή (transponder) εφ όσον εκτελούν πτήση ταξιδιού ή εκπαίδευση πάνω από ύψος 6000 πόδια.

 • Τα αεροσκάφη πρέπει να είναι Ελληνικού νηολογίου ιδιόκτητα ή νόμιμα μισθωμένα.

 • Τα αεροσκάφη της σχολής πρέπει να είναι ασφαλισμένα με ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων και προς τρίτους καθώς και υλικές ζημίες προς τρίτους και στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητώς και η κάλυψη του συγκεκριμένου τρόπου εκμετάλλευσης.

 

Επικοινωνίες:

Όλοι οι χειριστές και βοηθητικό προσωπικό χρησιμοποιούν το διεθνώς καθιερωμένο σύστημα ανεμοπορικών σημάτων με χαρακτηριστικές κινήσεις των χειρών και σημαιών στο έδαφος. Επίσης στον αέρα χρησιμοποιούνται οι διεθνώς καθιερωμένες θέσεις και κινήσεις των πτερύγων του ανεμοπτέρου, ώστε να μην επιβαρύνεται η αεροπορική συχνότητα, αλλά και να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης των ασυρμάτων. Τα αεροσκάφη της Σχολής που χρησιμοποιούνται και για πτήσεις ταξιδίου, διαθέτουν πιστοποιημένους αεροπορικούς ασυρμάτους μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους και με τον ΕΕΚ.

 

Κέντρο εκπαίδευσης - εγκαταστάσεις

Αεροδρόμιο:

Η Σχολή Ανεμοπορίας της ΑΛΕΔ χρησιμοποιεί για την λειτουργία της τις εγκαταστάσεις του "Αεραθλητικού Κέντρου Μακεδονίας Θράκης" το οποίο ανήκει στην ΑΛΕΔ. Το Αεραθλητικό Κέντρο βρίσκεται πλησίον του χωριού Παναγίτσα, στους πρόποδες του όρους Βόρρας, βορείως της λίμνης Βεγορίτιδας. Το Αεραθλητικό Κέντρο έχει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού αεροδρομίου από την ΥΠΑ.

Ζώνη προσγειώσεων:

Ως ζώνη προσγειώσεων χρησιμοποιείται ο διάδρομος προσγειώσεων του αεροδρομίου του Αεραθλητικού Κέντρου. Έχει μήκος 1.200 μέτρα, πλάτος 30 μέτρα, και διεύθυνση 08/26. Είναι απαλλαγμένος από φυσικά ή τεχνικά εμπόδια και έχει χωμάτινη επιφάνεια με χόρτο πλέον κατάλληλη για ομαλή προσγείωση του μαθητή. Για την προχωρημένη εκπαίδευση και τις ασκήσεις αναγκαστικής προσγείωσης, χρησιμοποιούνται περιορισμένα μήκη του διαδρόμου με σκοπό να ασκηθεί ο μαθητής σε προσγειώσεις ακριβείας.

 

Εναέριος χώρος:

Ο εναέριος χώρος που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος ελέγχου αεροδρομίου του Αεραθλητικού Κέντρου Μακεδονίας Θράκης.

 

Λοιπές εγκαταστάσεις:

Η Σχολή διαθέτει στους χώρους του Αεραθλητικού Κέντρου, ειδικά διαμορφωμένο χώρο που για χρήση ως, γραφείο διοίκησης, αίθουσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και γραφείο σχεδιασμού πτήσεων. Το Αεραθλητικό Κέντρο διαθέτει αρκετούς και επαρκείς χώρους υγιεινής.

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισμένη με έδρα εκπαιδευτού, θρανία μαθητών, πίνακα και να είναι επαρκώς φωτιζόμενη και αεριζόμενη.  Διαθέτει επίσης επιδιασκόπιο και πίνακα προβολής, καθώς και υπολογιστή. Για τον σχεδιασμό πτήσεων διαθίθενται χάρτες και προγράμμα σχεδιασμού και ανάλυσης ανεμοπορικών πτήσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.  ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Ανεμόπτερα - Ευθύνη Εκπαιδευτού Πτήσεων ή Κυβερνήτη:

Επιδόσεις και περιορισμοί ανεμοπτέρων:

Όλοι οι χειριστές πρέπει με δική τους μέριμνα και ευθύνη να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις επιδόσεις και περιορισμούς χρήσεως των ανεμοπτέρων που πρόκειται να χειριστούν όπως αυτοί αναγράφονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του ανεμοπτέρου. Στην βιβλιοθήκη της ΑΛΕΔ υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου πτήσεως όλων των ανεμοπτέρων που πετούν οι χειριστές της Αερολέσχης Έδεσσας. Οι μαθητευόμενοι χειριστές εξετάζονται από τον Εκπαιδευτή αέρος για την γνώση τους σχετικά με το εγχειρίδιο πτήσεως του ανεμοπτέρου που πρόκειται να εκπαιδευτούν.

Ο εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται ικανός για πτητικά καθήκοντα εφόσον:

 • Κατέχει πλήρως ενημερωμένα το ή τα πτυχία του, και έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

 • Έχει συμπληρωμένες τις απαιτούμενες για την άσκηση των αεροπορικών καθηκόντων του προϋποθέσεις πρόσφατης πτητικής εμπειρίας.

 • Γνωρίζει την νομοθεσία και τους κανονισμούς του Κράτους.

 • Γνωρίζει τους κανονισμούς, οδηγίες και διαδικασίες της Σχολής.

Ο μαθητευόμενος χειριστής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Εκπαιδευτή πτήσεων. Πρέπει να είναι κάτοχος αδείας μαθητευομένου χειριστού, όπου απαιτείται και πιστοποιητικού υγείας.

 

Συντήρηση Ανεμοπτέρων:

Για την συντήρηση των ανεμοπτέρων της Σχολής, όπως προβλέπεται στα εγχειρίδιά τους, στους ισχύοντες κανονισμούς και τις ειδικές οδηγίες της ΥΠΑ, υπεύθυνος είναι ο Μηχανικός της ΑΛΕΔ σε συνεργασία με τον Έφορο Ανεμοπορίας και τον έφορο υλικού της Αερολέσχης. Ο Εκπαιδευτής Ημέρας πριν την έναρξη των πτήσεων ελέγχει για τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεμόπτερα και εποπτεύει την προ πτήσεως επιθεώρηση των ανεμοπτέρων που πρόκειται να πετάξουν. Ο Εκπαιδευτής Ημέρας μετά το πέρας των πτήσεων συμπληρώνει την Κατάσταση Πτήσεων με τυχόν παρατηρήσεις για τα ανεμόπτερα και φροντίζει να ενημερωθεί σχετικά ο Μηχανικός και ο αρχιεκπαιδευτής.

 

   

 

36 years selflessly devoted in the dissemination of Gliding in Greece